ReFRESH – Финални презентации [2021]

Финалните презентации на хакатоните под називот #ReFRESH: Agribusiness & Tourism имаат за цел претставувсње на победничките тимови од двата хакатона туризам и агрикултура пред претставници од компаиите во двата сектори. Идеите се иновативни, го олеснуваат процесот на работа и помагаат во зголемување на приходите на компаниите. Учесниците во тимовите се студенти од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при УКИМ, Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ и Факултетот за туризам при УТМС. Активноста се реализира со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ.
20.04.2021

Платформа за колаборација

Настанот е завршен.

Спонзори